ვინ ვართ ჩვენ

ჩვენი ვებ-გვერდის მისამართია: baruli.ge.

კომენტარები

როდესაც ვიზიტორები ტოვებენ კომენტარებს საიტზე, ჩვენ ვაგროვებთ მონაცემებს, რომლებიც ნაჩვენებია კომენტარების ფორმაში, ასევე ვიზიტორის IP მისამართს და ბრაუზერის მომხმარებლის აგენტის სტრიქონს, რათა დაგეხმაროთ სპამის აღმოჩენაში.

თქვენი ელ.ფოსტის მისამართიდან შექმნილი ანონიმური სტრიქონი (ასევე უწოდებენ ჰეშს) შეიძლება მიეწოდოს Gravatar სერვისს, რათა ნახოთ, იყენებთ თუ არა მას. Gravatar სერვისის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ხელმისაწვდომია აქ: https://automattic.com/privacy/. თქვენი კომენტარის დამტკიცების შემდეგ, თქვენი პროფილის სურათი ხილული იქნება საზოგადოებისთვის თქვენი კომენტარის კონტექსტში.

მედია

თუ ატვირთავთ სურათებს ვებსაიტზე, თავიდან უნდა აიცილოთ სურათების ატვირთვა ჩაშენებული მდებარეობის მონაცემებით (EXIF GPS). ვებსაიტის სტუმრებს შეუძლიათ ჩამოტვირთოთ და ამოიღონ ნებისმიერი მდებარეობის მონაცემები ვებსაიტზე არსებული სურათებიდან.

ქუქები

თუ დატოვებთ კომენტარს ჩვენს საიტზე, შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი სახელის, ელფოსტის მისამართის და ვებსაიტის ქუქი-ფაილების შენახვა. ეს არის თქვენი მოხერხებულობისთვის, რათა აღარ დაგჭირდეთ თქვენი მონაცემების ხელახლა შევსება სხვა კომენტარის დატოვებისას. ეს ქუქიები გაგრძელდება ერთი წლის განმავლობაში.

თუ ეწვევით ჩვენს შესვლის გვერდს, ჩვენ დავაყენებთ დროებით ქუქი-ფაილს, რათა განვსაზღვროთ, იღებს თუ არა თქვენი ბრაუზერი ქუქი-ფაილებს. ეს ქუქი-ფაილი არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს და უგულებელყოფილია ბრაუზერის დახურვისას.

როდესაც თქვენ შეხვალთ, ჩვენ ასევე დავაყენებთ რამდენიმე ქუქი-ფაილს, რათა შეინახოთ თქვენი შესვლის ინფორმაცია და ეკრანის ჩვენების არჩევანი. შესვლის ქუქი-ფაილები მუშაობს ორი დღის განმავლობაში, ხოლო ეკრანის პარამეტრების ქუქი-ფაილები მოქმედებს ერთი წლის განმავლობაში. თუ აირჩევთ „დამახსოვრე“, თქვენი შესვლა გაგრძელდება ორი კვირის განმავლობაში. თუ თქვენი ანგარიშიდან გამოხვალთ, შესვლის ქუქი-ფაილები წაიშლება.

თუ თქვენ რედაქტირებთ ან გამოაქვეყნებთ სტატიას, თქვენს ბრაუზერში შეინახება დამატებითი ქუქი-ფაილი. ეს ქუქი არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს და უბრალოდ მიუთითებს თქვენ მიერ ახლახან რედაქტირებული სტატიის პოსტის ID-ს. ვადა იწურება 1 დღის შემდეგ.

ჩაშენებული შინაარსი სხვა ვებსაიტებიდან

ამ საიტზე სტატიები შეიძლება შეიცავდეს ჩაშენებულ შინაარსს (მაგ. ვიდეოები, სურათები, სტატიები და ა.შ.). ჩაშენებული კონტენტი სხვა ვებსაიტებიდან იქცევა ზუსტად ისე, როგორც ვიზიტორი ეწვია სხვა ვებსაიტს.

ამ ვებსაიტებმა შეიძლება შეაგროვონ მონაცემები თქვენს შესახებ, გამოიყენონ ქუქიები, ჩააშენონ მესამე მხარის დამატებითი თვალთვალი და გააკონტროლონ თქვენი ურთიერთქმედება ამ ჩაშენებულ კონტენტთან, მათ შორის, თვალყური ადევნონ თქვენს ინტერაქციას ჩაშენებულ კონტენტთან, თუ გაქვთ ანგარიში და შესული ხართ ამ ვებსაიტზე.

ვისთანაც ვუზიარებთ თქვენს მონაცემებს

თუ პაროლის გადაყენებას ითხოვთ, თქვენი IP მისამართი შეიტანება გადატვირთვის ელფოსტაში.

რამდენ ხანს ვინახავთ თქვენს მონაცემებს

თუ თქვენ დატოვებთ კომენტარს, კომენტარი და მისი მეტამონაცემები ინახება განუსაზღვრელი ვადით. ეს არის ასე, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამოვიცნოთ და დავამტკიცოთ ნებისმიერი შემდგომი კომენტარი ავტომატურად, ნაცვლად იმისა, რომ შევინარჩუნოთ ისინი მოდერაციის რიგში.

მომხმარებლებისთვის, რომლებიც დარეგისტრირდებიან ჩვენს ვებსაიტზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ჩვენ ასევე ვინახავთ მათ მიერ მოწოდებულ პირად ინფორმაციას მათი მომხმარებლის პროფილში. ყველა მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს ნახოს, შეცვალოს ან წაშალოს თავისი პერსონალური ინფორმაცია (გარდა მათ არ შეუძლიათ მომხმარებლის სახელის შეცვლა). ვებსაიტის ადმინისტრატორებს ასევე შეუძლიათ ამ ინფორმაციის ნახვა და რედაქტირება.

რა უფლებები გაქვთ თქვენს მონაცემებზე

თუ თქვენ გაქვთ ანგარიში ამ საიტზე, ან დატოვეთ კომენტარები, შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენს შესახებ არსებული პერსონალური მონაცემების ექსპორტირებული ფაილის მიღება, მათ შორის, თქვენ მიერ მოწოდებული ნებისმიერი მონაცემის ჩათვლით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოითხოვოთ, რომ წავშალოთ ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი, რომელსაც ჩვენ გვაქვს თქვენ შესახებ. ეს არ შეიცავს მონაცემებს, რომლებიც ვალდებულნი ვართ შევინახოთ ადმინისტრაციული, სამართლებრივი ან უსაფრთხოების მიზნებისთვის.

სად იგზავნება თქვენი მონაცემები

ვიზიტორთა კომენტარები შეიძლება შემოწმდეს სპამის აღმოჩენის ავტომატური სერვისის მეშვეობით.